Erdélyi Királyi Könyvek

Az erdélyi fejedelmek oklevelei (1560-1689)

Az Erdélyi Királyi Könyvek DVD kiadása 2005.08.01-én jelent meg az Arcanum gondozásában. Sajnos a technika messze túlhaladta. Ma már az eredeti DVD egyrészt nem kapható, másrészt a mai számítógépekkel nem kompatibilis. A DVD tartalmazza azonban azokat a képfájlokat, amelyeket most a kutatók számára közzéteszünk. Sajnos az adatbázis eredeti formájában már nem használható, de így is nagy segítség lehet a korszak tanulmányozóinak.
A menüszerkezet követi az eredeti DVD szerkezetét, azaz az eredeti könyvek számozását. Az adatbázis feltöltése folyamatban van, hamarosan megtörténik. Amennyiben mód adódik rá, a későbbiekben az adatbázis hasnálatát is megpróbáljuk elérhetővé tenni.
Az adatbázis több, mint 13.000 képet tartalmaz. Használata mindenki számára ingyenes, de a szerver fenntartási költségeiért adományokat elfogadunk.
Erdélyi Királyi Könyvek

Az eredeti DVD leírása

Az erdélyi fejedelmek oklevelei (1560—1689) — Erdélyi Királyi Könyvek DVD az eddigi leggazdagabb oklevélgyűjtemény, amely az Erdélyi Fejedelemség történetéről megjelent. A DVD közel 9000 fejedelmi oklevél gyűjteménye, s mivel a fejedelmek sokszor korábbi, köztük középkori dokumentumokat is átírtak, több, mint 10 ezer oklevél szövege olvasható az erdélyi fejedelmek kancelláriáján vezetett másolati könyvekben. A DVD a 35 kötetben fennmaradt Erdélyi Királyi Könyvek közel 14 ezer oldalának digitális másolatát és az oklevelekhez készült adatbázist tartalmazza. Az Erdélyi Királyi Könyvekben mint Magyarország kora újkori történetének alapvető forrásaiban nemcsak Erdélyre és az Erdélyhez tartozó magyarországi Részekre (Partium) vonatkozó adományok vannak, hanem számos Felső-Magyarországot érintő intézkedés is található. Sok kötet fennmaradt Bethlen Gábor, I. Rákóczi György okleveleivel, akik 7 felső-magyarországi vármegye urai is voltak, Bocskai István legtöbb oklevelét Kassán adta ki. A fejedelmi oklevelekben sok magyar nyelvű — testületek, hivatalviselők, magánszemélyek és fogott bírák által kiadott — bevallást, testamentumot is átírtak, így ezek a 16—17. századi erdélyi magyar nyelvhasználat és írásbeliség kutatói számára is fontos források lehetnek.

A DVD egyrészt az Arcanum Adatbázisban eddig megjelent CD—ROM-okat, másrészt a Magyar Országos Levéltár két fondjában — Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára (MOL F 1) és Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára — Protocolla, libri regii et stylionaria (MOL F 15) — őrzött további kötetek összesített adatbázisát és másolatát jelenteti meg.

A DVD tartalma:
1./ Erdélyi Királyi Könyvek 1-2-3. Arcanum CD-ROM Budapest, 2002—2004.
2./ János Zsigmond oklevelei: MOL F 15 6.
Báthori Zsigmond oklevelei: MOL F 1 32-33-34., MOL F 15 11., 14.
Barcsay Ákos és I. Apafi Mihály oklevelei: MOL F 1 30-31.
Szerkesztette: Gyulai Éva

Beszkennelt kötetek

Our time: 11:21pm CEST