Nyomdai előkészítés, könyvtördelés, kiadványszerkesztés

A nyomdai előkészítés, tördelés menete, lépései

Adobe Master Collection 2021 InDesign
A kiadványszerkesztést az egyik legmodernebb nyomdai tördelő programmal végzem. Sok korábbi rendszert megismertem, de már évek óta az Adobe InDesign-t használom. Ebben mind a nyomdai, mind a digitális kiadványszerkesztés könnyen elkészíthető.
Első feladat a könyv méretének megtervezése, az oldalterv elkészítése. Fontos, hogy a megfelelő arányokat eltaláljuk, mert akkor "olvasható" egy könyv, vagy egyéb kiadvány.
Könyv szövegének a betördelése, a stílusok kidolgozása és alkalmazása az egész szövegre. Tudományos munkáknál külön feladat a megfelelő jegyzetelési formátumok alkalmazása. Főként, ha tanulmánykötet tördelését végezzük fontos, hogy a különféle szerzők sokszor teljesen más stílusú jegyzetelési rendszerét egységes formába öltsük a kiadvány jegyzetelési szabályai szerint.

A kiadványszerkesztés szabványos lépései:
- A kiadvány méreteinek a meghatározása
- Az oldal méreteinek a beállítása (margók, hasábok, fej- és lábléc, oldalszámozás beállításai
- Betűtípusok és méretek meghatározása
- Szövegstílusok kialakítása
- Alaptördelése elkészítése, stílusok szerinti beállítása
- Képek, grafikák elhelyezése a szövegben
- Ezután szükséges a korrektúra
- Finomhangolás (fattyú- illetve árvasorok megszüntetése). Erre többféle módszer is létezik, pl. sorok szűkítése, bővítése, vagy akár egszerűen a stílusokban a sorok összetartásának a beállítása. Ez utóbbi önmagában nem mindig hoz jó eredményt, ezért időnként a szöveg függvényében helyileg kell módosítani a beállításokat. Ha ezt kellő körültekintéssel végezzük, nem lehet felfedezni, hogy hol történt változás.
Nyomdai előkészítés, könyvtördelés, kiadványszerkesztés

Tipográfia jelentése

A nyomdai előkészítés, vagy angolosan prepress azon munkafolyamatoknak a gyűjtőneve, amelyek az információnak a nyomathordozóra felületére való átadása előtti szerkesztéseket, oldalelrendezéseket tartalmazza a kívánt betűtípusok, méretek, grafikák és képek vonatkozásában.
A Wikipédia így határozza meg a fogalmát: Kiadványok létrehozásának művészete, különböző esztétikai és célszerűségi szempontok szerint. A figyelembe vett szempontok alapján kiválasztják a betűtípust, meghatározzák az oldalon lévő írás elhelyezését, a betűméretet, az oldal nagyságát, a szöveget körülvevő üres hely - a margó - szélességét. Ez tehát a betűkkel való tervezés, a szöveges közlés megformálása, a szöveg és kép együttes elrendezése.
Enélkül igénytelen volna a könyvek kinézete. A tipográfia alkalmazása esztétikussá teszi a megjelenő könyvet.
Eredet [tipográfia < görög: tüposz (vésett ábra) + grafosz (írás)]

Tördelés, könyvtördelés, nyomdai előkészítés szabályai

A könyvbe kerülő képek helyének kialakítása, képek szerkesztése, illusztrációk, grafikai feladatok előkészítése, majd a dokumentumba illesztése. A képek elhelyezésének két típusa a szövegkeretben történő elhelyezés, valamint az oldal szélén túlnyúló elhelyezés. Ez utóbbinál a képnek tovább kell nyúlnia az oldalszegélynél a vágás miatt. A képek használatának sarkalatos kérdése a képek felbontása. Sokszor kaptam úgy munkát, hogy valaki Word-ben megszerkesztette az egész könyvet képekkel együtt, majd csodálkozott, hogy az nem megfelelő. Sajnos a Word a képek méretét olyan módon csökkenti, hogy sokszor a kiadványszerkesztésben a képek használhatatlanná válnak. Ezért kérem, hogy a képeket a szövegtől függetlenül is juttassák el megfelelő minőségben (400 dpi minimális felbontással) A nagyobb felbontást le lehet csökkenteni a nyomda igényeinek megfelelően, de a kis felbontásból nem lehet, illetve nem érdemes "varázsolni".
A táblázatok, diagramok elkészítése és a szöveg megfelelő helyére illesztése. Ez azért jelenthet problémát, mert nem szerencsés, ha egy táblázat átnyúlik a másik oldalra, de kompromisszumot is kell időnként kötni. Ebben az esetben a táblázat a szöveghez képest elcsúszhat, de csak kis mértékben.
Az elkészült tördelést ezután kell korrektúrázni. A végső formátumban már teljesen helyesen kell megjelennie a szövegnek. Az árva- illetve a fattyúsorokat ekkor lehet kiszürni, hogy az egész kötet jól látható, igényes megjelenést mutasson.
Utolsó lépés a könyvborító megtervezése. Ekkor már a papírvastagság és az oldalszám függvényében látható, hogy milyen gerincmérettel lehet számolni.
Utolsó. feladat a nyomdai állományok készítése a megfelelő nyomdai vágójelekkel és kiegészítő információkkal. Ennek már illeszkednie kell a nyomda elvárásaihoz. Léteznek konkrét nyomdai szabványok, de a nyomdagépek különbözősége miatt a nyomdák más-más formátumot kérhetnek.


A tördelés, kiadványszerkesztés által befolyásolandó tényezők, amiket érdemes szem előtt kell tartani:
A mű tartalma (műszaki könyv, újság, reklámújság, akszidens kiadvány, tudományos kiadványok, regény, mese),
A mű funkciója (pl. könyv esetén kisgyereknek vagy felnőttnek szól)
A kiadvány alakja (pl. művészi vagy egyszerűbb műszaki tervezést igényel).
Nyomdai eljárás figyelembevétele (milyen típusú maga a nyomdagép)
Papír minősége, színek száma (fekete-fehér, vagy négyszínnyomás, direktszínek használata)
Felhasználandó illusztrációk jellege (saját képek, vagy internetről ingyenesen használható képek, fizetett képek, grafikák, táblázatok, diagramok)
A tipográfia alapvető céljai a nyomdai előkészítés, kiadványszerkesztés során
Kiadványunk legyen vonzó és érthető az olvasó számára, a következő célkitűzéseknek kell megfelelnie:

segítse az olvashatóságot,
keltse fel a figyelmet a fontos részeknél,
nyújtson esztétikai élményt,
rendezze rendszerbe a tartalmat,
jelenítse meg a tartalmi tagolást,
tegye átláthatóvá a közölt írást,
mutasson a kiadványon keresztül átívelő egységességet.
A tipográfia építőelemei a nyomdai előkészítés, kiadványszerkesztés során
Ahhoz, hogy a tipográfiai szabályokat megfelelően alkalmazzuk a következő elemeket kell megkülönböztetnünk egymástól. A szabályokat ezekre az elemekre külön-külön és együtt is vonatkoztatnunk kell úgy, hogy az az egység részeként jelenjenek meg. Ezek a következőek és később, külön kerülnek magyarázásra:

betű,
sor,
sorcsoport,
szövegtömb,
grafikai elemek (képek, díszítőelemek, illusztrációk).
A tipográfiai rend
az a segítő eszköz a tervezés, előkészítés során, ami egységessé és következetessé teszi a kiadványt, segítve ezzel az átláthatóságot és a megértést. Ezek a visszatérő stílusok egyaránt vonatkoznak a betű tulajdonságaira, címrendszerre, térközökre stb. és legfontosabb szabályuk, hogy a kiadvány teljes terjedelmében a tartalommal összefüggően azonosak legyenek. Ilyenek a következő stílusokra vonatkozó irányelvek:

olvasási rend,
hierarchikus rend,
elrendezés rendje,
táblázatok rendje,
képek rendje.

A könyvtördelés és kiadványszerkesztés árai

Könyvtördelés: 190 Ft/1000 n (ahol az "n" a karakterszámot jelenti). A tördelés árai tartalmaznak egy korrektúrát, azaz csak az ezen felüli korrektúrák díjkötelesek.
Folyóirat tördelési költsége annak bonyolultságától függ, egyéni megállapodás szerint történik
Pótlólagos korrektúra könyvek esetében: 95 Ft/1000 n
Könyvborító tervezése, készítése: bonyolultságtól függően 15.000 – 60.000 Ft között
A tördelés, nyomdai előkészítés ára tartalmazza egy korrektúra költségét is. Amennyiben újabb korrektúra szükséges, annak ára a mértékétől függ

Az eddig elkészült tördelési munkák

Könyvborító tervek

Albert Tímea: Csillagánizs
A múlt útjai Sajóvámoson
Our time: 6:51am CEST