Nyomdai előkészítés, könyvtördelés, kiadványszerkesztés

Nyomdai előkészítés, könyvtördelés, kiadványszerkesztés

Adobe InDesign

A nyomdai előkészítés, tördelés menete, lépései

A kiadványszerkesztést az egyik legmodernebb nyomdai tördelő programmal végzem. Sok korábbi rendszert megismertem, de már évek óta az Adobe InDesign-t használom. Ebben mind a nyomdai, mind a digitális kiadványszerkesztés könnyen elkészíthető.
Első feladat a könyv méretének megtervezése, az oldalterv elkészítése. Fontos, hogy a megfelelő arányokat eltaláljuk, mert akkor "olvasható" egy könyv, vagy egyéb kiadvány.
Könyv szövegének a betördelése, a stílusok kidolgozása és alkalmazása az egész szövegre. Tudományos munkáknál külön feladat a megfelelő jegyzetelési formátumok alkalmazása. Főként, ha tanulmánykötet tördelését végezzük fontos, hogy a különféle szerzők sokszor teljesen más stílusú jegyzetelési rendszerét egységes formába öltsük a kiadvány jegyzetelési szabályai szerint.

A kiadványszerkesztés szabványos lépései:
- A kiadvány méreteinek a meghatározása
- Az oldal méreteinek a beállítása (margók, hasábok, fej- és lábléc, oldalszámozás beállításai
- Betűtípusok és méretek meghatározása
- Szövegstílusok kialakítása
- Alaptördelése elkészítése, stílusok szerinti beállítása
- Képek, grafikák elhelyezése a szövegben
- Ezután szükséges a korrektúra
- Finomhangolás (fattyú- illetve árvasorok megszüntetése). Erre többféle módszer is létezik, pl. sorok szűkítése, bővítése, vagy akár egszerűen a stílusokban a sorok összetartásának a beállítása. Ez utóbbi önmagában nem mindig hoz jó eredményt, ezért időnként a szöveg függvényében helyileg kell módosítani a beállításokat. Ha ezt kellő körültekintéssel végezzük, nem lehet felfedezni, hogy hol történt változás.

Tipográfia jelentése

A nyomdai előkészítés, vagy angolosan prepress azon munkafolyamatoknak a gyűjtőneve, amelyek az információnak a nyomathordozóra felületére való átadása előtti szerkesztéseket, oldalelrendezéseket tartalmazza a kívánt betűtípusok, méretek, grafikák és képek vonatkozásában.A Wikipédia így határozza meg a fogalmát: Kiadványok létrehozásának művészete, különböző esztétikai és célszerűségi szempontok szerint. A figyelembe vett szempontok alapján kiválasztják a betűtípust, meghatározzák az oldalon lévő írás elhelyezését, a betűméretet, az oldal nagyságát, a szöveget körülvevő üres hely - a margó - szélességét. Ez tehát a betűkkel való tervezés, a szöveges közlés megformálása, a szöveg és kép együttes elrendezése.
Enélkül igénytelen volna a könyvek kinézete. A tipográfia alkalmazása esztétikussá teszi a megjelenő könyvet.
Eredet [tipográfia < görög: tüposz (vésett ábra) + grafosz (írás)]

Tördelés, könyvtördelés, nyomdai előkészítés szabályai


A könyvbe kerülő képek helyének kialakítása, képek szerkesztése, illusztrációk, grafikai feladatok előkészítése, majd a dokumentumba illesztése. A képek elhelyezésének két típusa a szövegkeretben történő elhelyezés, valamint az oldal szélén túlnyúló elhelyezés. Ez utóbbinál a képnek tovább kell nyúlnia az oldalszegélynél a vágás miatt. A képek használatának sarkalatos kérdése a képek felbontása. Sokszor kaptam úgy munkát, hogy valaki Word-ben megszerkesztette az egész könyvet képekkel együtt, majd csodálkozott, hogy az nem megfelelő. Sajnos a Word a képek méretét olyan módon csökkenti, hogy sokszor a kiadványszerkesztésben a képek használhatatlanná válnak. Ezért kérem, hogy a képeket a szövegtől függetlenül is juttassák el megfelelő minőségben (400 dpi minimális felbontással) A nagyobb felbontást le lehet csökkenteni a nyomda igényeinek megfelelően, de a kis felbontásból nem lehet, illetve nem érdemes "varázsolni".A táblázatok, diagramok elkészítése és a szöveg megfelelő helyére illesztése. Ez azért jelenthet problémát, mert nem szerencsés, ha egy táblázat átnyúlik a másik oldalra, de kompromisszumot is kell időnként kötni. Ebben az esetben a táblázat a szöveghez képest elcsúszhat, de csak kis mértékben.Az elkészült tördelést ezután kell korrektúrázni. A végső formátumban már teljesen helyesen kell megjelennie a szövegnek. Az árva- illetve a fattyúsorokat ekkor lehet kiszürni, hogy az egész kötet jól látható, igényes megjelenést mutasson.Utolsó lépés a könyvborító megtervezése. Ekkor már a papírvastagság és az oldalszám függvényében látható, hogy milyen gerincmérettel lehet számolni.Utolsó. feladat a nyomdai állományok készítése a megfelelő nyomdai vágójelekkel és kiegészítő információkkal. Ennek már illeszkednie kell a nyomda elvárásaihoz. Léteznek konkrét nyomdai szabványok, de a nyomdagépek különbözősége miatt a nyomdák más-más formátumot kérhetnek.A tördelés, kiadványszerkesztés által befolyásolandó tényezők, amiket érdemes szem előtt kell tartani:A mű tartalma (műszaki könyv, újság, reklámújság, akszidens kiadvány, tudományos kiadványok, regény, mese),A mű funkciója (pl. könyv esetén kisgyereknek vagy felnőttnek szól)A kiadvány alakja (pl. művészi vagy egyszerűbb műszaki tervezést igényel).Nyomdai eljárás figyelembevétele (milyen típusú maga a nyomdagép)Papír minősége, színek száma (fekete-fehér, vagy négyszínnyomás, direktszínek használata)Felhasználandó illusztrációk jellege (saját képek, vagy internetről ingyenesen használható képek, fizetett képek, grafikák, táblázatok, diagramok)A tipográfia alapvető céljai a nyomdai előkészítés, kiadványszerkesztés soránKiadványunk legyen vonzó és érthető az olvasó számára, a következő célkitűzéseknek kell megfelelnie:

segítse az olvashatóságot,keltse fel a figyelmet a fontos részeknél,nyújtson esztétikai élményt,rendezze rendszerbe a tartalmat,jelenítse meg a tartalmi tagolást,tegye átláthatóvá a közölt írást,mutasson a kiadványon keresztül átívelő egységességet.A tipográfia építőelemei a nyomdai előkészítés, kiadványszerkesztés soránAhhoz, hogy a tipográfiai szabályokat megfelelően alkalmazzuk a következő elemeket kell megkülönböztetnünk egymástól. A szabályokat ezekre az elemekre külön-külön és együtt is vonatkoztatnunk kell úgy, hogy az az egység részeként jelenjenek meg. Ezek a következőek és később, külön kerülnek magyarázásra:

betű,sor,sorcsoport,szövegtömb,grafikai elemek (képek, díszítőelemek, illusztrációk).

A tipográfiai rend az a segítő eszköz a tervezés, előkészítés során, ami egységessé és következetessé teszi a kiadványt, segítve ezzel az átláthatóságot és a megértést. Ezek a visszatérő stílusok egyaránt vonatkoznak a betű tulajdonságaira, címrendszerre, térközökre stb. és legfontosabb szabályuk, hogy a kiadvány teljes terjedelmében a tartalommal összefüggően azonosak legyenek. Ilyenek a következő stílusokra vonatkozó irányelvek:

olvasási rend,hierarchikus rend,elrendezés rendje,táblázatok rendje,képek rendje.

Segédlet a kéziratok leadásához

A betűk méretezése


A magasnyomtatáshoz szükséges nyomóelemek egységes mértékrendszer szerint készülnek. A szakmai munkamegosztás, illetve a nyomdaipar elterjedése tette szükségessé az egységes, általánosan elfogadott nyomdaipari méretszámítás és  mértékrendszer kialakítását.A betűtípushoz tartozó betűméret az alapvonal alá lógó betű legalsó pontjától a legmagasabb betű legfelső pontjáig terjedő távolság.

A Didot-féle mértékrendszer (francia-német / normál rendszer)1881-ben szabványosították a Didotféle pontrendszert. Alapja a tipográfiai pont, ami a méter 2660-ad része (1 pont = 0,376 mm). Másik nagyobb egység a ciceró = 12 pont.

A nyomdászatban használt szabványos betűméretek

4p gyémánt
5p gyöngy
6p nonpareille
7p kolonel
8p petit
9p borgisz10p garamond
12p ciceró (4,512 mm)
14p mittel
16p tercia
18p másfél ciceró
20p text24p két ciceró
30p két és fél ciceró
32p két tercia
36p három ciceró
48p négy ciceró
72p hat ciceró

A könyvtördelés és kiadványszerkesztés árai

350 Ft/1000 n (ahol az "n" a karakterszámot jelenti). A tördelés árai tartalmaznak egy korrektúrát, azaz csak az ezen felüli korrektúrák díjkötelesek.
Folyóirat tördelési költsége annak bonyolultságától függ, egyéni megállapodás szerint történik
Pótlólagos korrektúra könyvek esetében: 190 Ft/1000 n
Könyvborító tervezése, készítése: bonyolultságtól függően 15.000 – 60.000 Ft között
A tördelés, nyomdai előkészítés ára tartalmazza egy korrektúra költségét is. Amennyiben újabb korrektúra szükséges, annak ára a mértékétől függ

Néhány tördelt könyv

Copyright © 2019 – 2022 Varga Webkiadó
Tárhely: Nanohost
Our time: 1:00am UTC