Tudománymetria menedzselése

tudománymetria menedzselése

Intézmények, szervezetek tudománymetriai menedzselése

 • Kutatócsoportok, intézmények, szervezetek tudományos teljesítményének maximalizálása a fellelhető hivatkozások összegyűjtésével.
 • Hirsch-index növelése a hivatkozások összegyűjtésével.
 • Pályázatok elnyeréséhez a meglévő citációs indexek javítása, kiegészítése.
 • A Magyar Tudományos Művek Tára rendszeres frissítése, így a kutatóknak több idejük marad kutatásukra. Nem terheli őket annyira az adminisztráció.

Egyéni tudományos értékek menedzselése

Citáció növelése H-index növelése
Doktori fokozat megszerzéséhez (PhD, DLA), habilitációhoz, MTA doktora címhez a doktori habitusvizsgálat követelményeihez, a szükséges tudományos követelmények eléréséhez a citációs index összegyűjtése, javítása, kiegészítése. A tudománymetria menedzselése speciális esete, hogy külön megbeszélés alapján segítséget nyújtok a habitusvizsgálat előkészítésében is a kívánt akadémiai szakterületnek megfelelően.
 • A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) teljes körű adminisztrációja (publikációk feltöltése, hivatkozás-keresés és feltöltése, hiányos, hibás bejegyzések javítása)
 • Doktori.hu szinkronizálása, rendszeres karbantartása
 • Egyetemi honlap frissítése, karbantartása
 • Különféle hazai és külföldi repozitóriumokba, adatbázisokba
  publikációk feltöltése, illetve ezekben hivatkozások gyűjtése (a lista
  nem teljes):
Hivatkozáskeresés és bevitel az MTMT-be600 Ft/tétel
Doktori.hu szinkronizálás, adatok napra készen tartása600 Ft/alkalom
Egyetemi honlap adatfrissítéseMegállapodás szerint
Különféle hazai és külföldi adatbázisokba publikációk felvitele    1000 Ft/tétel
Egyéb adatbázis-jellegű megbízásokMegállapodás szerint
Habitusvizsgálati dokumentum előkészítése10.000 Ft
 

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Magyar Tudományos Művek Tára

Az MTMT, mint a magyarországi tudománymetria menedzselése legfőbb plattformja létrehozása óta számos változáson ment keresztül, de jelenleg is folyamatosan fejlődik.

Idézettség (Citáció) és az említés

 • Adott publikációra érkező hivatkozások száma.
 • Amennyiben az idéző dokumentumban többször is szerepel ugyanarra a dokumentumra mutató hivatkozás, többszörös hivatkozásnak, illetve említésnek hívjuk. Ennek az elfogadása tudományterületenként, az MTA Tudományos Osztályainak szabályzata szerint változik.

Hivatkozások típusai:

 • Önhivatkozás. A szerző egy saját maga által írt cikkre hivatkozik. Ez a típus nagyon alacsony értékkel bír.
 • Függő hivatkozás. A szerző olyan cikkre hivatkozik, melyben társszerzőként szerepel.
 • Független hivatkozás. A hivatkozott munka szerzői és a hivatkozó szerzők között nincs átfedés. A legmagasabb értékű hivatkozás.

Idézettségi adatok elérése

A Hirsch index meghatározása

A tudománymetria menedzselése fontos mérőszáma a Hirsch index. A Jorge E. Hirsch argentin születésű, USA-ban dolgozó fizikus által 2005-ben kidolgozott indexszám egyszerre méri a publikációs aktivitást és hatást. A Hirsch-index az a legmagasabb n, amelyre igaz, hogy a legidézettebb n számú publikációnak egyenként legalább n számú független hivatkozása van. A Hirsch-index mérésének a módja tudományáganként változó. Van, ahol csak a teljes idézettség az elfogadott (egy idéző dokumentum egyetlen hivatkozása a hivatkozott dokumentumra), de van, ahol az említés is szerepel (egy idéző dokumentum több helyen hivatkozik ugyanarra a dokumentumra). Ezért a tudományos szakterületi besorolás által mért érték a megfelelő. Az utóbbi fejlesztések óta az MTMT tudja kezelni a többszörös hivatkozásokat, de még vannak egyéb hiányosságai.

Pl. a történettudományi besorolás szerint a recenzió 5 hivatkozást ér, de ez nem jelölhető a rendszerben. Habitusvizsgálat esetén ezeket az MTMT táblázathoz mellékelt külön dokumentumban kell jelölni.
Copyright © 2019 – 2022 Varga Webkiadó
Tárhely: Nanohost
Our time: 8:25am CET