Tudománymetria menedzselése, Magyar Tudományos Művek Tára rendszeres gondozása

A tudománymetriai teljesítmény mérése

A tudománymetria, mint a tudományos teljesítmény mérőeszköze célja számokkal jellemezni a tudományos teljesítményt elsősorban annak hatása, a kapcsolódó közlemények száma és ezek megjelenési helye alapján - azaz a konkrét kutatási tartalom figyelembe vétele nélkül. Ez a jellemzés valamennyire méri a tudományos teljesítményt, de önmagában mégsem elegendő. Természetes, hogy a teljesítmény becsülhető a publikációk darabszámával. Mivel a különböző jellegű művek munkaigénye és szerepe más és más, ezért ezt gyakran kategóriákba csoportosítva szokás megadni. Ilyen kategóriák például könyvek, könyvfejezetek, lektorált cikkek idegen nyelvű szakfolyóiratokban, lektorált cikkek magyar nyelvű szakfolyóiratokban, nem lektorált cikkek, térképek, digitális adathordozón megjelent művek, ismeretterjesztő cikkek, internetes cikkek, stb. Egy publikáció jelentőségét azzal is becsülhetjük, ha megszámoljuk a forrásmunkaként rá hivatkozó más publikációkat. Hasonlóképpen, egy kutató munkájának jelentőségét kifejezheti az, hogy műveire összesen hány, mások által írott hivatkozást (citációt) kap. Az önhivatkozásnak (vagyis mikor a szerző egyik művében saját másik művére utal) e szempontból általában nem tulajdonítanak jelentőséget. Ha egy cikk szerzői XY és ZZs, akkor XY szerző szempontjából függő hivatkozásnak szokás nevezni azt a hivatkozást, amikor közösen írott cikküket ZZs társszerző egy másik, XY-tól függetlenül publikált cikkben idézi (ugyanez ZZs szempontjából önhivatkozás). A legtöbb helyen csak a független idézetek számát elemzik, ez esetben a hivatkozott mű szerzői és a hivatkozó mű szerzői között egyetlen azonos személy sincs.
(Forrás: Wikipédia)
A Magyar Tudományos Művek Tára az utóbbi időben átállt a szakterületenkénti besorolás rendszerére, azaz a különböző szakterületek más-más szempontok szerint értelmezik a tudományos teljesítmény mérését. Ez leginkább a szakterületi besorolás táblázatában követhető nyomon, de a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Bizottságainak a dokumentumaiban is fellelhető.

Intézmények, szervezetek tudománymetriai besorolása

Intézményi tudománymetria menedzselése. Vállalom kutatócsoportok, intézmények, szervezetek tudománymetriai teljesítményének maximalizálását a fellelhető említések, tudománymetriai adatok összegyűjtésével. Tudományos pályázatok elnyeréséhez a meglévő citációs indexek javítása, kiegészítése a fellelhető hivatkozások öszegyűjtésével.
tudománymetria menedzselése

Egyéni tudománymetria menedzselése, a publikációk tudományos citációinak az összegyűjtése

Egyéni tudománymetria menedzselése: Doktori fokozat megszerzéséhez (PhD, DLA), habilitációhoz, MTA doktora címhez a doktori habitusvizsgálat követelményeihez, a szükséges tudománymetria követelményeinek eléréséhez a citációs index összegyűjtése, javítása, kiegészítése.
MTMT, Magyar Tudományos Művek Tára

Magyar Tudományos Művek Tára – Wikipédia

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott MTMT. A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. Feladata a tudományos teljesítmény mérése. Működését a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontja alapozza meg.

Tudománymetria menedzselése kutatók részére

  • A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) teljes körű adminisztrációja (publikációk feltöltése, hivatkozás-keresés és feltöltése, hiányos, hibás bejegyzések javítása)
  • Doktori.hu szinkronizálása, rendszeres karbantartása
  • Egyetemi honlap frissítése, karbantartása
  • Különféle hazai és külföldi repozitóriumokba, adatbázisokba publikációk feltöltése, illetve ezekben hivatkozások gyűjtése (a lista nem teljes):  

Árak

Hivatkozáskeresés és bevitel az MTMT-be500 Ft/tétel
Doktori.hu szinkronizálás, adatok napra készen tartása500 Ft/alkalom
Egyetemi honlap adatfrissítéseMegállapodás szerint
Különféle hazai és külföldi adatbázisokba publikációk felvitele1000 Ft/tétel
Egyéb adatbázis-jellegű megbízásokMegállapodás szerint

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára, az MTMT létrehozása óta számos változáson ment keresztül, de jelenleg is folyamatosan fejlődik. A tudománymetria hazai bázisa.

Idézettség (Citáció) és az említés

  • Adott publikációra érkező hivatkozások száma a tudománymetria egyik fontos mérőszáma.
  • Amennyiben az idéző dokumentumban többször is szerepel ugyanarra a dokumentumra mutató hivatkozás, többszörös hivatkozásnak, illetve említésnek hívjuk. Ennek az elfogadása tudományterületenként, az MTA Tudományos Osztályainak szabályzata szerint változik.

Hivatkozások típusai

  • Teljes tudományos, vagy egyéb (oktatási, ismeretterjesztő, vagy közérdekű)
  • Önhivatkozás. A szerző egy saját maga által írt cikkre hivatkozik. Ez a típus nagyon alacsony értékkel bír.
  • Függő hivatkozás. A szerző olyan cikkre hivatkozik, melyben társszerzőként szerepel.
  • Független hivatkozás. A hivatkozott munka szerzői és a hivatkozó szerzők között nincs átfedés. A legmagasabb értékű hivatkozás.

Tudománymetria adatainak elérése az MTMT-hez

Több zárt adatbázishoz rendelkezem hozzáféréssel, ami megkönnyíti a hivatkozások felkutatását. Ezeket az adatbázisokat a Google nem térképezi fel, ezért ezekben a zárt adatbázisokban csak megfelelő jogosultságokkal lehet keresni.

A Hirsch-index meghatározása

A Jorge E. Hirsch argentin születésű, USA-ban dolgozó fizikus által 2005-ben kidolgozott indexszám egyszerre méri a publikációs aktivitást és hatást. A Hirsch index az a legmagasabb n, amelyre igaz, hogy a legidézettebb n számú publikációnak egyenként legalább n számú független hivatkozása van. Mérésének a módja tudományáganként változó. Van, ahol csak a teljes idézettség az elfogadott (egy idéző dokumentum egyetlen hivatkozása a hivatkozott dokumentumra), de van, ahol az említés is szerepel (egy idéző dokumentum több helyen hivatkozik ugyanarra a dokumentumra). Ezért a tudományos szakterületi besorolás által mért érték a megfelelő. Az utóbbi fejlesztések óta az MTMT tudja kezelni a többszörös hivatkozásokat, de még vannak egyéb hiányosságai. A Hirsch-index ma a tudománymertia egyik legelfogadottabb mérőszáma.

Például a történettudományi besorolás szerint a recenzió 5 hivatkozást ér, de ez nem jelölhető a rendszerben. Habitusvizsgálat esetén ezeket az MTMT táblázathoz mellékelt külön dokumentumban kell jelölni.

A Hirsch index eredeti formájában nem tesz különbséget a függő és a független idézetek között, azaz az önidézeteket is figyelembe veszi. Ezzel kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények, hiszen így ha valaki állandóan saját magát idézi, magas Hirsch-indexet érhet el. A tudománypolitika szerint az önidézet káros, mert az idézettség mesterséges növelésének és ezáltal a kutatóközösségen belüli pozíció megerősítésének eszköze; az információtudomány szerint viszont a tudományos kommunikáció természetes részét képezi. Ha az előző, korábban publikált eredményeinkre hivatkozunk, elkerülhetetlen az önhivatkozás. Az MTMT éppen ezért a Hirsch-indexnek egy módosított változatát használja. Megengedi a többes hivatkozást például a történészeknél, de csak a független hivatkozásokat veszi figyelembe. Ezzel a módszerrel valóban elkerülhető, hogy valaki saját magának növelje a Hirsch-indexét.
Our time: 6:51am CEST