Varga Webkiadó  - kiadó a web!

A tudományos teljesítmény mérése, a tudománymetria támogatása

A tudományos munkát végző kutatók, oktatók rendszeres feladata, hogy adminisztrálják publikációikat, hivatkozásaikat. Mivel ez utóbbi különösen időtrabló tevékenység, elveszi az időt a tudományos munkától. Nem véletlen, hogy sokan átvállalják a hivatkozások keresését a kutatóktól.

A tudományos teljesítmény mérése, növelése számos módon elérhető, beleértve a következőket:

1. Kutatás minőségének növelése: A tudományos teljesítmény egyik legfontosabb mérőszáma a publikált munkák minősége. Így törekedni kell a kutatási terület legújabb ismereteinek folyamatos követésére, a módszertan és technológiák naprakészen tartására, valamint az eredeti, releváns és alaposan kidolgozott kutatások végzésére.

2. Kollaboráció és hálózatépítés: A tudományos munkában a kollaboráció gyakran vezet erősebb és több publikációhoz. A hálózatépítés révén kapcsolatokat építhetünk ki más kutatókkal, laboratóriumokkal és intézményekkel, amelyek közösen lehetővé teszik az erőforrások és az ötletek megosztását.

3. Tudományos íráskészség fejlesztése: A tudományos íráskészségek fejlesztése segít a kutatások hatékony kommunikációjában, ami növelheti a publikációk számát és hatását. Emellett segíthet a pályázatok, ösztöndíjak és egyéb finanszírozások elnyerésében.

4. Publikálás a megfelelő folyóiratokban: Fontos, hogy a kutatók olyan folyóiratokban publikáljanak, amelyek elismerik és támogatják a munkájukat. A megfelelő folyóiratban történő publikálás növelheti a munka láthatóságát és hitelességét.

5. Időgazdálkodás és projektmenedzsment: A hatékony időgazdálkodás és projektmenedzsment segít a kutatások eredményes végrehajtásában és a tudományos termelékenység növelésében.

6. Folyamatos tanulás és képzés: A tudományos teljesítményt az is növelheti, ha a kutatók folyamatosan tanulnak és képzik magukat, hogy naprakészek maradjanak a legújabb kutatási módszertanokkal és technológiákkal kapcsolatban.

7. Adatok megosztása és reprodukálható kutatások: Az adatok nyilvánosan történő megosztása és a kutatási eredmények reprodukálhatóságának biztosítása szintén hozzájárulhat a tudományos teljesítmény növeléséhez, mivel ezek növelik a munka hitelességét és megbízhatóságát.
Citáció növelése, Hirsch-index növelése

Citáció növelése, H-index növelése

A tudománymetria a tudományos teljesítmény mérésével a tudományos kutatók számszerűsíthető minősítésével foglalkozik. A mérés feltétele az igazolhatóság és a visszakereshetőség. Ennek a feltételei:
A szerző hitelesítése (pl: Orcid)
A publikáció hitelesítése (pl. DOI)
A publikáció bevezetése a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT)
A publikáció bevezetése külső repozitóriumokba (academia.edu, Real, stb.)
A repozitóriumokban elérhető publikációk belinkelése az MTMT-hez
Hivatkozások keresése különféle adatbázisokban és ezek bevezetése az MTMT-be
A 10 válogatott publikáció kijelölése
Szükség esetén a doktori.hu frissítése az MTMT alapján
Idézettség: egy kutató munkájának jelentőségét kifejezheti az, hogy műveire összesen hány, mások által írott hivatkozást (citációt) kap.

A Hirsch index meghatározása

A Hirsch index azt jelenti, hogy ha egy kutatónak legalább h darab olyan cikke van, ami legalább h idézetet kapott (vagyis a többi cikkei ennél kevesebbet kaptak).
Az i10-Index = a legalább 10 hivatkozást tartalmazó publikációk száma. Ezt a Google tudós hozta létre, máshol nem használják.

Oktatók, kutatók előmeneteléhez a tudománymetria támogatása

Publikációk feltöltése repozitóriumokba

academia.edu
Real
stb.
8.000 Ft/óra + 800 Ft/tétel

Hivatkozáskeresés, MTMT gondozása

8.000 Ft/óra + 800 Ft/tétel

Portfólió gondozása

10.000 Ft/óra
A tudománymetria mutatói, azaz a citációs index és a Hirsch-index akkor változhatnak hatékonyan, ha nyílt hozzáférésűek a publikációk, azaz mindaddig, amíg a szakmai előmenetel áll a fókuszban, igyekezzünk minden publikációnak online, nyílt hozzáférést biztosítani.